Säkerhet är inte bara ett nödvändigt ont, det börjar fler och fler företag inse. Säkerhetsarbetet kan i stället stärka bilden av företaget och är en bra väg till fler affärer.

Tillit mellan företag och kunder är jätteviktig. Detta innefattar också digital tillit, som hur bra företaget är på att skydda kundens integritet. Amerikanska sajten CSO skriver att en rapport från mjukvaruföretaget CA Technologies visar att många företag har märkt att satsningar på bra säkerhet har påverkat lönsamheten positivt.

– Tillit är en av de saker som genomsyrar hela organisationen. Det är grunden för affärer, och utan tillit kommer organisationer kämpa med att behålla sin kundbas, vinna nya eller komma in på nya marknader, säger Stephen Walsh, säkerhetschef för CA Technologies i norra Europa.

Dataintrång kan bli en dyr historia för företag, men de påverkar också varumärket negativt. Av de organisationer som tillfrågats i rapporten säger de som varit utsatta för dataintrång att det haft en negativ inverkan en lång tid på både omsättning och lojalitet från kunderna.

– Alla i ledningsgruppen, oavsett om de jobbar med marknadsföring eller ekonomi, borde vara intresserade och ha ansvar för den gemensamma säkerheten och bygga tilliten mellan er som företag och er kundbas, säger Stephen Walsh.

Några strategier för att underlätta datorsäkerhet:

  • Var bättre än konkurrenterna
    Företag inom en bransch har oftast likartade data. Om hackare stöter på motstånd hos ett företag i branschen är chansen stor att de ger upp och ger sig på ett annat.
  • Agera
    Har du upptäckt en säkerhetsrisk? Åtgärda den direkt. Vänta inte tills risken medför problem.
  • Prata med andra
    Ordna träffar med andra företag i din bransch och prata om it-säkerhet. Vilka säkerhetsfrågor är aktuella och vilka metoder fungerar bra?

Källa: Computer Sweden