Vart tredje småföretag drabbat av dataintrång

Så skyddar du ditt företag mot IT-brottslingar

Enligt en underökning från datavirusföretaget Kaspersky har mer än en tredjedel av småföretagarna utsatts för ett dataintrång. Undersökningen visar också att ökningen jämfört med föregående år är betydligt större för de minsta företagen än de stora och medelstora.

Bland småföretagarna i undersökningen uppgav 36 procent att de utsatts för dataintrång, vilket är en ökning med 6 procentenheter jämfört med 2018. För medelstora och stora företag är siffrorna visserligen högre – 48 respektive 53 procent – men här är ökningen jämfört med 2018 inte lika markant.

Det verkar alltså som om databrottslingar i allt högre utsträckning riktar in sig mot småföretag, som ofta har begränsad kunskap jämfört med stora företag med egna avdelningar för it och säkerhet.

Att all digital information hanteras på ett säkert och korrekt sätt är i dag en utmaning för alla företag och organisationer, inte minst på grund av lagstiftning som GDPR. Men för mindre företag är det ofta särskilt utmanande på grund av mindre specialiserad personal och resursbrist.

I undersökningen som publicerades på Kasperskys blogg uppgav 62 procent av småföretagarna att de oroar sig över IT-säkerhetsfrågor.

Ofta saknas dessutom säkerhetslösningar som är anpassade för företag. 25 procent av småföretagen i undersökningen använde it-säkerhetsprogram avsedda för privatpersoner, och över en femtedel – 22 procent – saknade policys för att se till så att inte obehöriga kommer över känslig information. 28 procent saknade egen personal med IT-kompetens och mer än hälften medgav att de behövde bättre rutiner för att hantera dataintrång.

I samband med undersökningen ger Kaspersky också ett antal enkla råd för hur småföretag kan minska sin sårbarhet för it-attacker, som du hittar här nedanför.

Siffrorna i undersökningen bygger på en global undersökning med personer som jobbar med IT på 4958 företag i 23 länder.

Kasperskys säkerhetstips till företagare:

  • Lär ut grundläggande IT-säkerhet till medarbetarna. Det kan till exempel handla om att aldrig öppna filer från okända epostavsändare eller hemsidor, eftersom de kan vara skadliga för företaget. Eller att inte använda personliga uppgifter som namn på anhöriga, födelsedagar eller adresser i lösenord.
  • Påminn regelbundet om företagets rutiner för hantering av känslig information.
  • Använd bara legitim mjukvara från kända leverantörer.
  • Gör back-up av all viktig information regelbundet och håll all programvara uppdaterad för att förebygga attacker.

Källa: Kaspersky Daily