Vad kan försäkringsbolaget hjälpa dig med om du blir utsatt för bedrägeri?

Försäkringar hjälper oss med mycket i livet, men på vilket sätt kan ditt företagsförsäkringsbolag hjälpa dig om du blir utsatt för bedrägerier? Vi ville veta mer och ringde upp Anna Bergdahl på Proinova Försäkringar.

Vi går rakt på första frågan. Vad har du för erfarenheter och upplevelse av bedrägerier hos era kunder?

”Vi möter en del förmögenhetsbrott, det vill säga brott som innebär ekonomisk skada, till exempel stöld eller förskingring. I övrigt handlar det om falska fakturor och falska VD-mail som begär snabba utbetalningar”

Vilka bedrägeriskydd erbjuder ni?

”Det är ju förmögenhetsbrottförsäkringen bland annat. Där utreder försäkringsbolaget vad som hänt och den försäkringen är ju ett skydd för företag både när det inträffat brott begångna av anställda eller anställd i maskopi. Det är väl själva grunden. Försäkringsbolagen är idag mer restriktiva med vad som ingår i försäkringarna, och självrisken blir ju dessutom allt högre.”

Ingår det hjälp vid till exempel stulet kort eller kortbedrägerier och så också?

”Nej det gör det inte”. 

Vi undrar också hur det fungerar om ett företags, eller privatpersons, kreditvärdighet har blivit förstörd, något som kan vara väldigt skadligt för företag, men Anna säger att det inte är någonting som de har möjlighet att hjälpa till med.

Om ni får in ett ärende där det ser ut som att företagaren själv tagit lån eller krediter exempelvis om de blivit ID-kapade, hur gör ni då?

”Det görs ju alltid en bedömning för att se vem som verkligen har gjort det.”

Påverkas kundens ersättning om det är svårt att identifiera ett bedrägeri eller om det inte går att se vem som har gjort det?

”Ja, försäkringsbolagen är ju noga med att kategorisera det som inträffat. Så man måste kunna bevisa att det är ett bedrägeri. De flesta försäkringsbolag begär en polisanmälan till att börja med, och det är ju inte alla företag som vill göra det.”

Hur fungerar självrisken gällande bedrägerier?

”Självrisken är allt ifrån 22000 till flera miljoner beroende på företag och försäkringsbelopp. De som har en bredare försäkring har ju ofta högre självrisk. Försäkringsbolagen vill ju att företaget själva ska stå för de mindre skadorna”