Sverige är ett av de länder där flest företag drabbas av dataintrång. Samtidigt har inte ens hälften av företagen en incidentplan för cyberattacker.  

IT-säkerhetsföretaget NTT Security har undersökt säkerhetsläget bland både stora och små företag världen över. Deras rapport Risk-Value Report visar att Sverige är ett av de mest attackerade länderna. Samtidigt är vi det land där minst antal företag har en incidentplan, endast 37 procent.

– Det är skrämmande siffror. Att många företag saknar rutiner och policyer innebär att de inte kommer vara beredda när en attack väl sker, säger Henrik Davidsson, försäljningschef på NTT Security till tidningen Aktuell Säkerhet.

Ett av de mest chockerande resultaten i rapporten är att en tredjedel av företagens beslutsfattare svarade att de hellre betalar en lösensumma till cyberkriminella än att lägga pengar på förebyggande satsningar på IT-säkerhet och säkerhetstjänster –eftersom det är billigare.

– Det är ingen långsiktig hållbar lösning. Det finns inga garantier att hackarna håller sitt ord, man finansierar bokstavligen kriminell aktivitet och risken att angripas med ransomware igen är överhängande, säger Henrik Davidsson.

Han uppmanar svenska företag att sätta säkerhetsfrågan högre upp på agendan.

– När GDPR nu är infört är det ännu viktigare att arbeta med säkerhetsfrågorna. Annars kan det bli en kostsam historia, inte bara finansiellt, utan även genom att varumärket skadas, säger Henrik Davidsson.

Så skyddar du ditt företag

  • Gör en riskanalys – se över till exempel kundregister och ekonomisystem.
  • Installera ett antivirusprogram – det förbättrar IT-säkerheten avsevärt.
  • Installera en brandvägg – den undersöker, godkänner eller blockerar uppgifter och förhindrar intrångsförsök.
  • Gör back-up på företagsdata – det bör ske automatiskt.
  • Ha riktlinjer för känsliga uppgifter – till exempel ska medarbetare låsa datorn när man slutar för dagen.

Källa: Försäkringsbolaget If