Sms-bedrägerier mot företag allt vanligare – så här minimerar du riskerna

Just nu sker en ökning av sms-bedrägerier i Sverige. Inom loppet av endast tre månader har företag och privatpersoner i Västsverige blivit lurade på 6,7 miljoner kronor genom falska sms. Vi berättar mer om hur ett sms-bedrägeri kan gå till och hur du ska göra för att minimera riskerna att du eller ditt bolag blir utsatt.

Sms-bedrägerier har kretsat ett tag i varierande omfattning. De senaste månaderna har man kunnat se en ökning av den här typen av bedrägeri och en ny målgrupp för bedragarna – företag. En anledning till att företag nu blir mer utsatta för försök till sms-bedrägeri är troligen de större brottsvinsterna – flera hundra tusen kronor och uppåt.

Syftet med ett falskt sms är att lura till sig dina och ditt företags uppgifter för att i slutänden kunna komma åt bolagets pengar. Innehållet i smsen varierar men ofta handlar det om ett brådskande ärende där bedragarna vill få dig att agera snabbt. Till exempel betala en försenad faktura. I meddelandet finns oftast en länk eller ett telefonnummer men det kan också handla om att du ska signera till exempel en postleverans genom BankID. Bedragaren vill helt enkelt på ett eller annat sätt komma åt dina och bolagets uppgifter.

Minimera riskerna att du eller ditt företag blir utsatt för sms-bedrägeri:

  • Tänk efter innan du klickar på en länkar eller följer anvisningar i ett sms. Inget är så brådskande att det måste åtgärdas inom minuter. Leta upp numret till avsändaren som smset utger sig vara och ring själv upp för att säkerställa att utskicket stämmer.
  • Signera aldrig något med ditt BankID via sms eller om någon oväntat ringer upp dig.
  • Se till att alla anställda på företaget har kunskap om bolagets sekretess och säkerhet. Idag är det vanligt att många använder sin privata telefon på jobbet, eller vice versa. Var därför noga med att företagets säkerhetsinformation når alla anställda.
  • Om du eller en anställd får ett falskt sms – ta en skärmdump. Det kan vara till användning vid en anmälan.
  • Om du misstänker att du blivit utsatt för bedrägeri – kontakta först och främst din eller företagets bank om pengar är inblandat. Polisanmäl sedan händelsen.
  • Använd magkänslan. Ser ett oväntat sms konstigt ut? Då är risken ofta stor att det är falskt!

Läs mer om sms-bedrägerier här: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/maj/sa-skyddar-du-dig-mot-sms-bedragerier/