Så gör du om olyckan är framme 

Bluffakturor fortsätter att vara ett stort problem för småföretagare. Med vaksamhet och väl fungerande betalningsrutiner ökar chansen att inte utsättas för bedrägeri. Skulle du ändå få en bluffaktura är det viktigt att bestrida den så snabbt som möjligt. 

Att just små företag drabbas av blufföretag och oseriösa försäljare har flera orsaker. Ofta har de mindre säkra rutiner för koll på ekonomin och betalningssystemen. De har heller inte samma kraft att bestrida en faktura som ett större företag. 

Till skillnad mot en vanlig konsument räknas företagare som jämbördig med det företag de ingått avtal med. Det betyder att företagare inte omfattas av samma regler om ångerrätt och konsumentskydd som privatpersoner. Och rädslan att hamna hos Kronofogden kan göra många företagare mer benägna att snabbt betala en faktura som kommer in utan att granska den så noga.

Det gör småföretag till ett tacksamt byte för de kriminella nätverk som ligger bakom den här typen av brottslighet. Därför är det extra viktigt för företagare att se upp för bluffakturor och att agera rätt om de drabbas. 

Här är några vanliga metoder som bedragarna använder sig av och som det gäller att se upp för. 

Massutskick där fakturor på mindre belopp och på vanligt förekommande varor eller tjänster som går ut till ett stort antal företagare. Förhoppningen är att fakturan ska ”slinka igenom” utan närmare granskning.

Det kan också handla om så kallade dolda avtal. Här försöker bedragaren få företagaren att skriva under ett papper som ter sig oskyldig. Säljaren säger till exempel att han eller hon bara vill kontrollera att företagets uppgifter stämmer, när det i själva verket handlar om en förlängning av ett avtal.

Vad gör du då om olyckan är framme? 

Om företaget får en bluffaktura eller faktura på varor eller tjänster som de inte beställt ska fakturan bestridas, och i vissa fall polisanmälas.

Att bestrida fakturan innebär att du talar om att du inte har beställt vara eller tjänsten och att något avtal därför inte existerar. Du kan göra det genom e-post, fax, eller ett rekommenderat brev till företaget. Brevet ska innehålla dagens datum, uppgift om vilken faktura det gäller, att du bestrider fakturan och varför du bestrider den (till exempel att du inte beställt varan eller tjänsten).

Bifoga en kopia av den felaktiga fakturan och avsluta med ditt namn och företag, men signera inte med namnteckningen, den kan kopieras och användas mot dig. Det är också viktigt att ta kopia på allt du skickar.

En polisanmälan ska du göra om du blivit vilseledd eller tvingad på något sätt. Däremot behöver du inte polisanmäla om det bara handlar om en felaktig faktura och där du inte får några ytterligare fakturor eller krav efter att du bestridit den.

Nedan finns länkar till svensk handels varningslista över företag man bör se upp med samt en pdf från polisen om hur du bestrider en faktura.

Svensk handels varningslista

http://www.svenskhandel.se/verksam-i-handeln/sakerhetscenter/varningslistan/

Så här bestrider företaget en bluffaktura

http://www.bestrid.nu/Bestrid_Nu_2017-06-30.pdf