Polisens bedrägericenter förklarar bedrägerier mot företag

Det finns en rad olika bedrägerier som företag blir utsatta för årligen, däribland id-bedrägerier mot en nyckelperson i företaget. Enligt en färsk SIFO-undersökning visar statistik att över hälften av svenska företag (51 procent) med upp till 250 anställda har någon gång utsatts för ett försök till eller drabbats av en ID-kapning. Högt upp i listan bland vanliga företagsbedrägerier ser vi fakturabedrägeri och CEO freud, även kallat VD-bedrägeri. Vi ville ta reda på mer om bedrägerier mot företag och ringde upp Anna-Karin Kjellgren, Brottsförebyggare på Bedrägerisektionen Region Väst.

Vi drar igång med första frågan – vilka är de vanligast bedrägerierna mot företag?

”Fakturabedrägeri och CEO freud är de som är vanligast helt klart.” svarar Anna-Karin

Fakturabedrägeri innebär att gärningspersonen vilseleder ett företag att betala en faktura för en tjänst eller vara som bolaget inte beställt. Allting handlar om social manipulation menar Anna-Karin. Bedragaren snackar eller skriver till sig pengar för att det är bråttom eller försenat. De vill få den som tar emot samtalet eller mailet ur balans och få den att göra något som den inte tänkt att göra.

VD-bedrägeri innebär att bedragaren kontaktar någon med ekonomiansvar i bolaget i till exempel VDns namn och ber om att föra över pengar. Gärningspersonen bakom är ofta otroligt skicklig och har gjort djup research för att det ska se ut som att mailet kommer från företagets VD eller någon annan nyckelperson i bolaget.

Har det gått att se en ökning eller förändring av företagsbedrägerier de senaste åren?

”Med tanke på digitaliseringen så öppnas väldigt många dörrar för bedragarna som gör att företag drabbas ekonomiskt såklart. VD-bedrägerier har ju inte skett tidigare i samma utsträckning som det gör idag, även om det fanns förr också men då mer över telefon eller med en check till exempel. Samma typer av bedrägerier fanns ju även för tjugo år sedan men nu har allt digitaliserats som gör det enklare för bedragarna och företagen blir mer sårbara.”

Så det har blivit lättare att genomföra bedrägerier mot företag?

”Ja, eftersom man gör det över internet och många företag inte har de rätta skydden så har det ökat enormt jämförelsevis med tidigare”

Vilka företag är mest utsatta?

”Alla företag som inte har bra rutiner och de rätta skydden faktiskt. Det spelar ingen roll om det är små, mellanstora eller stora företag om inte det rätta säkerhetstänket finns i bolaget”

Anna-Karin berättar också om andra bedrägerier som är vanligare mot företag än mot privatperson. Företag löper till exempel en större risk att bli utsatta för ransomware, utpressning, där gärningspersonen tar filer eller servrar som företaget måste betala en summa för att få tillbaka.

Hur kan man som företagare skydda sig mot bedrägerier?

”Ha bra rutiner. Se till att alla medarbetare har full koll på företagets säkerhetsrutiner och var påläst om vilka hot som företag faktiskt kan utsättas för. Får man en faktura som man aldrig betalt innan eller inte känner igen varan eller tjänsten – kolla upp den med någon annan först, det är aldrig så bråttom att det måste ske precis i sekunden. Säkerställ också att alla i bolaget är vaksamma med mail, länkar, okända fakturor och sidor. Har man bra och utbildad personal har man ett bra grundskydd mot bedrägerier.”

Vad ska man göra om man blivit utsatt för företagsbedrägerier?

”Kontakta banken först om pengar är inblandat. Var snabb. Spärra eventuella företagskort och spara så mycket information som möjligt till polisanmälan”

Vad kan banken göra mer än att spärra korten i ett sådant läge?

”Så mycket mer än så kan nog inte banken göra, om möjligt stoppa överföringen om den inte gått igenom än. Men banken kan nog inte hjälpa om pengarna är borta eller om företaget blivit kapat. Man kan inte heller räkna med att försäkringar och sånt alltid går in och täcker.”