0

Det är en god idé att vara vaksam även med fakturor från företag där du är kund. Nyligen varnade Polisen på Facebook för en våg av fakturor som manipulerats på sin väg mellan företag och kund.

Enligt Polisens varning sker bedrägerierna genom att fakturan plockas upp på vägen mellan företaget och kunden. I samband med detta byts bankgiro- och referensnummer ut. Fakturorna ser alltså ut att komma från ett företag där du är kund, men betalningen går till fel mottagare.

Någon vecka senare kommer en påminnelse från ”det riktiga” företaget, som vill ha betalt för sin faktura.

Polisen uppmanar därför till extra vaksamhet om något ser annorlunda ut på en faktura från ett företag du brukar handla hos. De rekommenderar att man kontaktar företaget och dubbelkollar att bankgironumret stämmer i de fall man är tveksam. Om det är ett nytt företag tipsar Polisen om att kontrollera att bankgironummer går till rätt företag på www.bankgirot.se.

Enligt metro.se misstänker Polisen att fakturan på något sätt scannas in, manipuleras och sedan skrivs ut på nytt, men exakt hur det går till är oklart

– Vi vet att de har blivit manipulerade någonstans på vägen, från det att företaget sänder fakturan och att den kommer fram till mottagaren. Riktigt var vet vi inte, säger Lotta Mauritzson på polisens nationella bedrägericentrum till metro.se.

Skydda dig från bedrägeri
Ha fasta rutiner för fakturahantering som alla på företaget känner till.

Kontrollera bankgironumret på www.bankgirot.se

Lämna ett svar