Del 1: Så skyddar du dator och mobiltelefon

Som litet företag kan du drabbas lika hårt av datavirus och digitala intrång som ett stort. I en serie artiklar ger vi tips från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, om vad företag med mindre än tio anställda ska tänka på. Vi börjar med skydd av datorer och mobiler.

All verksamhet blir mer och mer digitaliserad och även små företag är i dag helt beroende av digitala tjänster, it-utrustning och program. De här innebär också en ökad sårbarhet och ett behov av att aktivt arbeta med företagets it-säkerhet. Datorer och mobiltelefoner är ofta vägen in för den som vill göra ett digitalt angrepp.

Skydd mot virus

Att få virus eller annat skadligt intrång i företagets datorer kan få stora skadliga konsekvenser. Datorernas inbyggda säkerhetsfunktioner har ett grundskydd, men MSB rekommenderar att du komplettera skyddet med antivirusprogram på såväl datorer som mobiltelefoner.

Installera också en brandvägg för att skydda datorerna. En brandvägg är ett program eller en hårdvaruenhet som filtrerar och blockerar trafik som kan vara skadlig. Eftersom skadliga virus hela tiden utvecklas, är det viktigt att hålla programvaran i brandväggen uppdaterad.

Ha noga koll på vilka program och appar som laddas ned. Använd stora och kända leverantörer och aldrig piratkopierade program, de kan innehålla skadlig kod.

Skaffa rutiner för säker e-posthantering. Skadliga virus sprids ofta genom bilagor i e-post som man uppmanas att klicka på.

Säker internetanvändning

Säkerheten påverkas inte bara av tekniska skydd, det handlar också om hur internet och e-post används. Det är viktigt att anställda bara besöker webbplatser som de behöver för sitt arbete och att bankkort bara lämnas ut på webbplatser hos företag man litar på och som har säkra betalningsmetoder. Bäst är att få betala via en faktura.

Undvik att surfa i publika nät, där kan obehöriga komma åt information i din dator eller mobil. Tänk också på att skydda företagets eget wifi-nät med lösenord så att det inte är tillgängligt för andra än  behöriga.

Så får du säker inloggning

MSN rekommenderar även att du använder starka lösenord, lösenordshanterare och/eller tvåfaktorsinloggning för att minska risken att någon tar sig in i datorer eller mobil.

Ett starkt lösenord består av många olika siffror, tecken och bokstäver och utan ord som på något sätt kan härledas till personen. Om det är krånglig att hålla reda på flera starka lösenord rekommenderas att använda en lösenordshanterare. Det är en tjänst som lagrar och krypterar lösenord så att användaren bara behöver komma ihåg ett.

Tvåfaktorsinloggning är ett annat sätt att öka säkerheten. Då behövs förutom lösenordet också en engångskod för att kunna logga in. Engångskoden skickas på ett säkert sätt.

Källa: MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap