Nästan en tredjedel av Sveriges småföretagare är oroliga för att utsättas för brott och en fjärdedel har själva blivit utsatta under de senaste tre åren. Det visar en undersökning från IT-företaget Visma.

Förutom det obehag och de kostnader som det innebär att utsättas för ett brott kan det vara både dyrt och energikrävande att försöka skydda sitt företag. Vismas företagarexpert Boo Gunnarsson anser att ett alltför stort ansvar för brottsförebyggande åtgärder läggs på småföretagarna själva.

– De får ta ett orimligt stort ansvar för allt från säkerhetslösningar till kostnader kopplade till sjukskrivningar och rättegångar, säger han.

Enligt Vismas undersökning är de vanligaste typerna av brott som begås mot småföretagare inbrott, stölder, snatterier och fakturabedrägerier. Bland de som besvarat undersökningen uppger 30 procent att de är rädda för att utsättas för brott i sitt företagande. Och nästan lika många – 24 procent – har själva blivit utsatta någon gång under de senaste tre åren.

– Småföretagare som känner sig trygga får en konkurrensfördel, eftersom de kan lägga tid på att utveckla sina verksamheter i stället för att försöka skydda sig mot brott. Det stärker företagsklimatet och borde därför vara en viktig fråga för såväl politiker som myndigheter, säger Boo Gunnarson.

4 TIPS: Så skyddar du ditt företag mot brott

  • Skydda företaget mot bedrägerier genom alltid använda säkra lösenord och ha uppdaterade antivirusprogram. Var uppmärksam på falska mejl och bestrid alltid felaktiga fakturor.
  • Satsa på säkerhetsklassade och moderna larm, kameraövervakning, skalskydd och kassaskåp. Om du har värdefulla inventarier – håll dem inlåsta.
  • Prata med era grannar och håll koll åt varandra. Om era lokaler finns i ett glest befolkat område – håll belysningen tänd.
  • Undvik kontanthantering i så stor utsträckning som möjligt och använd i stället säkrare betalsätt som kort eller Swish.

Källa: Visma