De it-relaterade bedrägerierna är i dag västvärldens snabbast växande brottsfenomen. Det beror på att digital teknik ger större möjligheter till överföring av stora resurser.
– Det är hög tid att samhället med kraft reagerar mot den nya tidens livskvalitetsbrott, säger Fredrik Reinfeldt, ordförande i Trygghetskommissionen.

Av de drygt 200 000 bedrägerier som anmäls årligen är nu cirka 60 procent it-relaterade, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. Våra allt mer uppkopplade hem och olika it-tjänster som blivit en del av vår vardag gör oss sårbara för den här typen av brott.

Trygghetskommissionen slår fast i en oberoende utredning att det krävs nya metoder för nya brottstyper och föreslår att polisens roll omdefinieras till att ge privata aktörer större utrymme för att öka effektiviteten. Det handlar om involvera aktörer som inte traditionellt ägnat sig åt brottsförebyggande och brottsbekämpande arbete som till exempel it-branschen.

Fredrik Reinfeldt menar också i en TT-artikel, att privata aktörer som med nya betallösningar varit med och drivit utvecklingen mot det kontaktlösa samhället kan bidra i arbetet med att bekämpa it-bedrägerier.

Det var branschorganisationen Svensk Försäkring som gav kommissionen i uppdrag att genomföra utredningen.

─ Trygghetskommissionen har gjort ett gediget arbete och har i två rapporter fördjupat kunskapen om orsakerna till den ökande vardagsbrottsligheten och hur man kan arbeta för att öka tryggheten. Vi ska nu titta närmare på hur försäkringsbranschen kan vara en part i arbetet med att aktivera samhället mot livskvalitetsbrott framåt, säger Christina Lindenius, vd på Svensk Försäkring.

Vanliga It-bedrägerier

  • Phishing (nätfiske).
    Falska e-postmeddelanden där bedragaren försöker lura mottagaren att använda användarnamn, lösenord eller annan personlig information. Mejlen ser ofta ut att ha en trovärdig avsändare, som till exempel banken eller Skatteverket.
  • Vd-bedrägeri
    Bedragaren utger sig för att vara företagets vd eller direktör och försöker på så sätt lura en ekonomi- eller redovisningsansvarig att överföra ett större belopp. Redovisnings- eller ekonomipersonen kontaktas via ett e-postmeddelande, undertecknat med direktörens namn, och meddelandet skickas i regel när direktören är bortrest. Företag kan undvika vd-bedrägerier genom att införa rutiner för hur pengatransaktioner ska gå till när direktören eller andra chefspersoner är bortresta.
  • Malware (skadlig programvara)
    Små skadliga program som installerar sig själva och gör att bedragaren kan få fullkontroll över dator, mobiltelefon eller surfplatta. Det ger möjlighet att till exempel kopiera lösenord och användarnamn för inloggning till företagets internetbank.

Fakta: Danske Bank