Bolagsverket vill ha större befogenheter att stoppa ekobrott och laglig rätt att avregistrera falska företrädare och målvakter i företag. Det är några av slutsatserna i en utredning som lämnades till regeringen i december.

Företag används i allt större utsträckning som verktyg i brottslig verksamhet. Bolagsverket har därför haft i uppdrag av regeringen att tillsammans med Skatteverket, Ekobrottsmyndigheten och företrädare för näringslivet utveckla metoder och arbetssätt för att öka kontrollerna när det gäller registrering av företag.

Som ett resultat av detta har Bolagsverket inrättat en särskild enhet som arbetar med att förebygga ekonomisk brottslighet. Fler kontroller och skärpta handläggningsrutiner är exempel på åtgärder som har införts.

Åtgärderna har gett resultat, men i utredningen som överlämnades till regeringen i december 2018, vill Bolagsverket nu ha ett utökat brottsförebyggande uppdrag. 

– Vi har under året inrättat en ny ekobrottsenhet och genomfört ett flertal åtgärder för att motverka ekonomisk brottslighet. Vi vill nu erbjuda ett utökat skydd mot företagskapning och undersöker även möjligheten att använda AI, artificiell intelligens, i våra analyser. Vi behöver också ett utökat brottsförebyggande uppdrag och regeländringar så att vi lättare kan dela vår information med brottsbekämpande myndigheter, säger Bolagsverkets generaldirektör Annika Stenberg i ett pressmeddelande.

Bolagsverket vill bland annat ha lagstöd för att kunna avregistrera eller vägra registrera falska bolagsföreträdare och målvakter. Dessutom vill verket se över möjligheten att dela information och kunna sekretessbelägga den samt att kunna behandla personuppgifter i kontrollsyfte.

Länk till slutrapporten:

https://bolagsverket.se/polopoly_fs/1.17813!/bolagsverket-slutrapport-ekobrott.pdf