0

Enligt Brottsförebyggande Rådet (Brå) statistik för 2016 ökade antalet polisanmälda bedrägeribrott med tio procent under 2016. Det var den brottskategori som ökade allra mest under året

Totalt under 2016 anmäldes 205 000 bedrägeribrott. Av dem utgjordes nästan hälften, 93 300 anmälningar, av datorbedrägerier. En ökning med 39 procent jämfört med 2015.

Under den senaste tioårsperioden har de anmälda bedrägeribrotten stadigt blivit fler och fler. Mellan 2007 och 2016 ökade anmälda bedrägerier med totalt 164 procent. Brå förklarar tendensen med att en ökad internetanvändning och den tekniska utvecklingen bidragit till att nya möjligheter att begå bedrägeribrott utvecklats.

Samtidigt som bedrägerierna ökade så minskar antalet stöldbrott. 5 procent färre sådana anmäldes under 2016 jämfört med 2015.

Det totala antalet anmälda brott uppgick 2016 till 1,51 miljoner vilket är en liten ökning jämfört med föregående år. Av de anmälda brotten personuppklarades 194 000 stycken. Det innebär att minst en misstänkt person lagförts för brottet. Det är en minskning med 10 procent jämfört med 2015.

Lämna ett svar