OM COOKIES

Cookie (eller kaka) är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att få spara på din dator.

Cookies används för att du ska få en bättre upplevelse av en webbplats och för att underlätta dina aktiviteter på sidan. Informationen som samlas in är anonym och innehåller inga personuppgifter. Uppgifterna innefattar däremot IP-nummer, typ av enhet och teknisk data.

Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla som besöker en webbplats med cookies få tillgång till information om att webbplatsen innehåller cookies och ändamålet med användningen. Besökaren ska också lämna sitt samtycke till att cookies används.

Svensk Företagssäkerhet använder sig av två typer av cookies

SESSIONSCOOKIE
Den lagras tillfälligt på din dator. Den är bara aktiv så länge din webbläsare är igång och avslutas när du stänger ner den.

VARAKTIG COOKIE
Den finns kvar på din dator tills den tas bort. Nästa gång du besöker vår webbplats vet vår server att du varit där tidigare och kan göra anpassningar utifrån din aktivitet på sidan.

Om du inte vill tillåta cookies kan du antingen ställa in din webbläsare så att du får en varning varje gång som en webbplats vill placera en cookie på din dator eller helt stänga av lagring av cookies. Information om hur du gör detta finns i din webbläsares hjälpfunktioner. Observera att om du inte väljer att samtycka till användning av cookies på vår webbplats, www.svenskföretagssäkerhet.se, kommer funktionerna på sidan inte att fungera fullt ut.

Du kan du läsa mer om cookies på Post- och Telestyrelsens hemsida.

OM PERSONUPPGIFTER OCH SEKRETESS

Svensk Företagssäkerhet AB (SFS) är ansvarig för behandling av de personuppgifter som kunden lämnar till oss och informationen behandlas enligt gällande datalagstiftning.

Kunden är införstådd med att SFS behandlar personuppgifter om kunden för att kunna tillhandahålla tjänsten och administrera detta avtal, samt för den verksamhet som kunden har samtyckt till. Kunden är införstådd med och samtycker till att SFS och bolag som ingår i samma koncern som SFS behandlar, inhämtar eller lämnar ut uppgifter om kunden för informations- eller direktreklamändamål. Kunden kan när som helst skriftligen begränsa eller återkalla detta samtycke: Svensk Företagssäkerhet AB, Box 12116, 402 42 Göteborg.