Kompletta villkor för respektive tjänst
Företagsbevakning
Id-bevakning

 

Allmänna villkor
Vi reserverar oss för eventuella tryck- och skrivfel.

Följande allmänna villkor gäller för beställning av tjänster eller produkter från Svensk Företagssäkerhet AB till företag och organisationer. För kompletta villkor för respektive tjänst se länkar ovan.

Svensk Företagssäkerhet levererar tjänster och produkter inom Sverige. Betalning sker via faktura. Alla leveranser är fraktfria.

Priser
Priser är angivna exklusive 25% moms.
Priserna regleras efter konsumentprisindex. Vi förbehåller oss rätten att justera priser i samma takt som den normala prisökningen på marknaden, utan att lämna särskild information om det. Priserna kan komma att ändras p.g.a. omständigheter som Svensk Företagssäkerhet inte råder över, till exempel väsentligt ändrade råvarupriser, valutaförändringar eller ändrad moms.

Betalsätt/fakturafrågor
Fakturan skickas med post ca. 25 dagar efter att beställningen gjordes. Därefter faktureras tjänsten årsvis.

För Nyckelsäkerhet och Företagsbevakning är betalningsvillkor 30 dagar, för övriga tjänster är betalningsvillkor 15 dagar. Fakturaavgift tillkommer. arvato Finance AB administrerar fakturan och betalning sker till dem. Vid utebliven betalning debiteras dröjsmålsränta enligt 6§ räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift.

För fakturafrågor kontakta arvato Finance AB på 0200-388 388.

Reklamation
Du har rätt att reklamera en produkt inom 3 år, under förutsättning att den var felaktig vid leveranstillfället. Påtala eventuella fel inom skälig tid efter att du upptäckt eller borde ha upptäckt felet. Om produkten är skadad eller på annat sätt felaktig, ersätter vi dig givetvis kostnadsfritt med en ny. Vid reklamation kontakta kundtjänst och invänta instruktion. Tel. 031-780 74 00. E-post: info@sfsakerhet.se. Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg. Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa.

Avtalstid och uppsägning av tjänster

Detta avtal, som ingicks då beställningen gjordes, gäller under den överenskomna avtalsperioden. Avtalet skall sägas upp senast två månader före avtalstidens utgång genom att kontakta Svensk Företagssäkerhet. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med 12 månader i sänder. Svensk Företagssäkerhet har rätt att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om kunden missbrukar tjänster grovt vårdslöst.

Integritetspolicy
Läs mer om vår Integritetspolicy

Force Majeure
Svensk Företagssäkerhet är befriad från sina, i dessa Allmänna villkor, angivna skyldigheter i händelse av force majeure. Med force majeure avses exempelvis men inte uteslutande krig, upplopp, lockout, olika slag av naturkatastrofer, brand och exportförbud.

Support och tillgänglighet
Du kan kontakta kundtjänst via telefon, e-post, brev eller fax. Vi har som mål att besvara frågor via e-post inom fem arbetsdagar från det att vi mottagit din förfrågan. Tidsramen gäller dock endast faktiska köp och beställningar.

Företagsinformation
Svensk Företagssäkerhet AB
Postadress: Box 12116, 402 42 Göteborg
Besöksadress: Lisa Sass Gata 1, 422 53 Hisings Backa

E-postadress: info@sfsakerhet.se

Tel. : 031-780 74 00
Fakturafrågor: 0200-388 388

Org.nr: 556211-8165